KLASIFIKACE KARCINOIDŮ APENDIXU
Z HLEDISKA BIOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ A PROGNÓZY

Histologický typ Biologické chování a prognóza
Klasický karcinoid Téměř vždy benigní, vzácně nádory o průměru větším než 2 cm (99% těchto karcinoidů je ale menších než 2 cm) mohou metastazovat do regionálních lymfatických uzlin. Vzdálené metastázy jsou extrémně vzácné, prognóza je výborná.
Karcinoid z pohárkových buněk Chování je nevypočitatelné, z histologického vzhledu nelze odhadnout zdali je vyšetřovaný tumor benigní či maligní, tzn., že i zcela benigně mikroskopicky vypadající karcinoid z pohárkových buněk může metastazovat (nejčastěji do ovarií, jater, na peritoneum). Prognóza je relativně dobrá.
Tubulární karcinoid Bezvýhradně benigní, prognóza je výborná.
Smíšený karcinoid z pohárkových buněk - adenokarcinom (1) Vysoce maligní nádor, ze všech karcinoidů i jiných epiteliálních nádorů apendixu nejagresivnější. Prognóza je špatná, z karcinoidů apendixu nejhorší.
Mikrokarcinoid
(=incipientní karcinoid)
Vzhledem k jeho miniaturnosti nelze posoudit, do jakého histologického typu karcinoidu by se vyvinul, kdyby nebyl excidován. Je bezvýhradně benigní s výbornou prognózou.

Vybraná literatura :

  1. Burke AP, Sobin LH, Federspiel BH, Shekitka KM, Helwig EB. Goblet cell carcinoids and related tumors of the vermiform appendix. Am J Clin Pathol 1990, 94: 27-35
  2. Day DV. Morson and Dawson`s Gastrointestinal Pathology, 4th ed., Blackwell Science Ltd., 2003
  3. Fletcher CDM. Diagnostic Histopathology of Tumors, 2nd ed., Churchill Livingstone, 2000
  4. Hamilton SR, Aaltonen LA. Pathology&Genetics. Tumours of the Digestive System. WHO Classification of Tumors, IARC Press, 2000
  5. Rosai J. Rosai and Ackerman`s Surgical Pathology, 9th ed., Toronto, Mosby, 2004
  6. Whitehead R. Gastrointestinal and Oesophageal Pathology, 2nd ed., Churchill Livingstone, 1995

Zpět na www.nadory.cz